והנה השם ניצב עליו

אברהם פריד מסביר ושר את המילים מתוך התניא: והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי.