חנוכה בכיכר האדומה

יהודים מדליקים חנוכיה בכיכר האדומה במוסקבה בחג החנוכה תש"פ ברוב עם ובהתלהבות