מרבים בשמחה תמיד

מנדי ג'רופי ושלומי וסתם בשמחה עולה עד לשמיים, בה משתתפים גם ילדים..