שמחת החסידים בבית חיינו 770 בחודש אדר

שמחת החסידים בבית חיינו 770 בחודש אדר היא שמחה של אמונה, שמחה של גאולה.

שמחת החסידים בבית חיינו 770 בחודש אדר וידאו