נאום הרב זמרוני "זעקת האמונה" – י"א ניסן תשנ"ה ב770

הנאום של הרב זמרוני ציק בהתוועדות י"א ניסן המרכזית ב770 בשנת תשנ"ה, בה זעק מקירות ליבו להתחזק באמונה הטהורה שהרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף נשמה בגוף בשר ודם ועלינו להיות מוכנים לקבל את פניו בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תכף ומיד ממש!