ניגוני חב"ד בישיבת פונוביץ' הליטאית

ניגוני חב"ד בישיבת פונוביץ' הליטאית. אכן ניגוני חב"ד כובשים את העולם גם את העולם הליטאי.

ניגוני חב"ד בישיבת פונוביץ' הליטאית וידאו