סיפור של השגחה פרטית בהתערבות חתול

לבסוף אמרה האשה: הסיבה היחידה שיכולת להיכנס לביתנו היא בגלל החתול