על מעלת לימוד ספר התניא

על מעלת לימוד חסידות חב"ד וספר התניא בפרט

על מעלת לימוד ספר התניא וידאו