ערבים שמכירים בזכות העם היהודי לשוב לארץ ישראל

לדברי עיתונאי כוויתי: "פלסטין? מעולם לא היה דבר כזה. אפילו בקוראן כתוב שהשם ייעד את ארץ ישראל ליהודים".

ערבים שמכירים בזכות העם היהודי לשוב לארץ ישראל וידאו