נאום השר בנט מול המתפרעים ב"ועידת השלום" של הארץ

נאום השר בנט מול המתפרעים ב"ועידת השלום" של הארץ. סוף סוף יש מישהו שמשיב מלחמה שערה ליפי הנפש התועים ונותנים יד עם אויבי ישראל.