פגישה עם שליחת חב"ד ביום כיפור

כוחה של פגישה אחת עם שליחה של הרבי ביום כיפור בזמן תפילת נעילה

פגישה עם שליחת חב"ד ביום כיפור וידאו