עלילותיו של תרנגול הכפרות בעיר תל אביב

על פי מנהג האר''י הקדוש נוהגים לערוך פדיון כפרות באמצעות תרנגול, ויש נוהגים לעשות זאת באמצעות צדקה. החסיד המחופש לתרנגול מלמד אותנו על המנהג הזה בדרך הומוריסטית.