פרשת נצבים וילך – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות (א)

ראש השנה הוא לא רק יום הדין אלא הוא יום בריאת האדם ויום שבו ממליכים מחדש את הקב"ה, לכן זהו יום טוב ויום של שמחה.