פרשת שמיני – הסבר הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

פרשת שמיני - הרב יוסי גינזבורג מסביר את דבר מלכות, טעימה מתורתו של משיח כהכנה לגאולה.