שיעור על בית הבחירה

הרב אושקי נותן שיעור על בית המקדש