שמחת בית השואבה בבית חיינו ה'תשע"ה

שמחה פורצת גדר בבית חיינו - 770