שמחת בית השואבה ב770 ה'תשפ"א

שמחת בית השואבה - שמחה פורצת גדר - בבית חיינו 770 בשנת ה'תשפ"א