ריקודי שמחה בבית חיינו בו' מרחשוון תשעו

ריקודים בבית חיינו במרחשוון תשע"ו. שמחה פורצת גדר.