שמחת הילדים בחג הפורים

מבחר שירים לפורים מתוך המגילה: ויהי בימי אחשוורוש... ומרדכי יצא מלפני המלך... שושנת יעקב... ועוד, באנימציה מיוחדת לילדים.