תשרי בבית חיינו 770 תשרי ה'תשע"ט

סרטון לטעימה מהחוויות של החגים בחודש תשרי שנת ה'תשע"ט בבית חיינו - 770.