שנים עשר הפסוקים סגולה להינצל מהנגיף

סגולת שנים עשר הפסוקים ואמירת פרקי תניא להצלה ממגיפות של עקבתא דמשיחא