אנשים שחוו מעין תחיית המתים

גם אנשים שהאמונה בתחיית המתים לא היתה חזקה אצלם, לאחר שחוו מוות קליני החלו להאמין.