האם יש לי קשר לאין סוף – הרב לוי יצחק גינזבורג

מכיון שאין שום ערך בין בורא לנברא לאדם לא יכול להיות שייכות לאין סוף. אך חסד עשה ה' עם האדם שברא את סדר ההשתלשלות כדי ליצור קשר עם האדם. כאב נעלה וחכם המשחק עם בנו.