הרבי מדבר על שבע מצוות בני נח

הרבי מדבר על החיוב של עם ישראל להפיץ בין הגויים את שבע מצוות בני נח כפי שכתוב ביד החזקה להרמב"ם.