חיים ישראל שר "לך א-לי תשוקתי" מתוך הסליחות

חיים ישראל שר את הפיוט: "לך א-לי תשוקתי" (מתוך הסליחות) שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, בניגון נוסח יהודי תימן. מרגש ביותר!