יוסף קרדונר שר "זה יושיענו"

יוסף קרדונר שר השיר: "זה יושיענו וינחמנו מעצבוננו ומרפיון ידינו בקרוב בימינו... משיח צדקנו".