פרשת בהר בחוקותי – ביאור הרב יוסי גיזבורג לדבר מלכות

הרב יוסי גינזבורג מלמד דבר מלכות לפרשת בהר בחוקותי בישיבת תומכי תמימים ברמת אביב, במסגרת לימודי יהדות קבלה, ולימוד תורתו של משיח כהכנה לגאולה.