פרשת שופטים – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

בדבר מלכות לפרשת שופטים מסביר הרבי שהוא "שופט דורנו", "יועץ דורנו" ו"נביא דורנו" ומבקש לפרסם את זה לכל אנשי הדור.