צעירים מצרפת בשמחת בית השואבה ב770, מדהים!

הרבי כובש את העולם והגיע עד לגלות צרפת - שבה היתה המהפכה האידיאולוגית הצרפתית - חופש מכל ענייני דת ואמונה... דבר שפגע קשות ביראת שמים של יהודים. והיום בצרפת חסידות חב''ד מושלת בכיפה (כולל כיפת ''יחי'').