שכרו של חסיד אומות העולם

מה רב שכרו של חסיד אומות העולם שמגלה כמה חיים הציל, לאחר שבשואה הצליח למלט 699 ילדים מהשואה האיומה.