ילדי צבאות ה' שרים את שנים עשר הפסוקים

הרבי הורה להקהיל קהילות של ילדים ולומר אתם שנים עשר פסוקים שהם יסוד ועיקר באמונה היהודית. וברוך ה' עניין זה הולך ומתפשט, ויותר ויותר ילדים מדקלמים פסוקים אלה. בסרטון שלפניכם ילדי כיתות א' וב' בתל אביב שרים את הפסוקים בהתלהבות.