מפלאי הטכנולוגיה של ימות המשיח

העולם מתקדם בהדרגה לביאת המשיח ובמיוחד בדורות האחרונים נפתחו מבועי החכמה העליונה, כפי שמעיד הזוהר הקדוש – מתגלה פנימיות התורה, מתגלה החסידות. ובעקבותיה מתפתחת גם החכמה התחתונה, החכמה האנושית - המדע, הטכנולוגיה וכיו"ב.