הרבי מליובאווטש מלך המשיח – קליפ מדהים !!!

קליפ תמונות על יעודיי הגאולה האמיתית והשלימה. יחי המלך המשיח. מאת פיספוסיישן חסידי.