הרב שיק מוהרא"ש מיבנאל ברסלב אומר יחי אדוננו כבר 5 שנים

הרב זמרוני ציק מבת ים מתוועד במרכז חב"ד העולמי 770 ניו יורק במוצאי שמחת תורה תשע"ג ומספר שכבר חמש שנים הוא נכנס עם קבוצת חסידים בשמחת תורה למרכז ברסלב בבורו פארק - בית הכנסת הכנסת של הרב שיק מיבנאל, שמכריז "יחי אדוננו".