לקראת הגאולה

סרטון שיש בו מצגת נפלאה המעידה על התכונה שלקראת הגאולה.