גדולי ישראל מכל החוגים מאמינים שהרבי נביא ומשיח!

הרב בן ציון גאגולה, שהתעלה בלימוד כמה שנים בישיבה ליטאית בירושלים, ועבר מהפך כשהגיע לעניני גאולה ומשיח. ומאז מסביר לגדולי ישראל שעל פי הלכה חייבים להאמין ברבי מליובאוויטש כנביא ומלך המשיח.