הרבי מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח

למי שיש ספק אם הרבי מעיד על עצמו שהוא מלך המשיח, שיצפה בסרטון זה וייוכח לדעת, שאין זו אמצאה של החסידים שלו, אלא הוא מעיד על עצמו, וחסידיו נשמעים לו ומקבלים את מלכותו.