חגיגת יום ההולדת לרבי שליט"א מלך המשיח תשע"ג ב770

קטע מחגיגות יום ההולדת לרבי שליט"א מלך המשיח תשע"ג אחרי ההתוועדות במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקליו ניו יורק.