הניגון "האדרת והאמונה" מתפילת שחרית של שבת

הניגון "האדרת והאמונה" מתוך תפילת שחרית של שבת. הפקה יחודית של "מרכז שמים".