התוועדות ה' טבת בכפר חב"ד – המשך

התוועדות ה' טבת - דידן נצח - בכפר חב"ד. רואים ריקודים של הרגשת ניצחון והתפרצות מרגשת של הרב יצחק לנדא.