הרבי מליובאוויטש מעודד השקעה בארץ ישראל

הרבי מליובאוויטש מעודד השקעה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא אחד המקומות הבטוחים ביותר בעולם להשקעות.