השיר "ברוך א-ל עליון" מזמירות שבת

שבת היא יום מנוחה לגוף ולנפש וכולה תענוג המתבטא לא רק ברוחניות אלא באכילה ושתיה בתפילה חגיגית ובזמירות שבת. לפניכם הניגון: "ברוך א-ל עליון".