ניגון מיוחד לשיר: "ברוך א-ל עליון" מזמירות שבת

לחוש את אוירת שבת שכולה תענוג המתבטא לא רק ברוחניות אלא בהדלקת הנרות, בשירה החגיגית ובכלים הנאים בהם משתמשים לסעודות שבת. לפניכם ניגון מיוחד של השיר: "ברוך א-ל עליון".