מחרוזת שירי שבת

מחרוזת שירי שבת: לכה דודי, אתה אחד ושמך אחד, לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא.