שלמה גרוניך והשופר בשיר א-לי אתה ואודך

שלמה גרוניך שר בהתלהבות הניגון של אדמו"ר הזקן: "א-לי אתה ואודך" ובזה מבטא את הנקודה היהודית, שהרי לכל יהודי נפש אלוקית שרוצה להתאחד עם ה'.