הפעם הראשונה ששרו "ווי וואנט משיח נאו" לפני הרבי

ילדים חיילי צבאות ה' שרים בפעם הראשונה ששרו ''ווי וואנט משיח נאו'' לפני הרבי, ועוד שירים כמו "חיילי אדוננו".