מידד טסה שר מחרוזת שירי פסח

מידד טסה שר שירי פסח מתוך ההגדה של פסח: אילו... דיינו, אחד מי יודע ? אחד אלוקינו! וחד גדיא.