ריקודים בחודש אדר בבית חיינו 770

משנכנס אדר מרבים בשמחה. בבית חיינו - 770 השמחה פורצת גדר תמיד ובמיוחד בחודש אדר שבו אנו מצווים להרבות בשמחה. הריקודים מסוף חודש אדר תשע"ב.