יעקב שוואקי-מה מה מה-מדהים!

יעקב שוואקי שר: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היהל קדשך ביראתך"