ומחה ה' דמעה מעל כל פנים – הקץ לדמעה ולבכי ומעתה רק שמחה

כבר הובטחנו: ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, וכן יהיה במהרה בימינו אמן רק עונג ושמחה.